Nyheter

Logistic Contractor utvecklar och bygger logistikanläggning i Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga en logistikanläggning på 9 000 kvm i Örebro åt en större global aktör som i nuläget inte kan namnges. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget med en basårshyra på 5,9 mkr.

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på...

Första spadtaget för Hemtex

Så var det första spadtaget avklarat för Hemtex nya logistikanläggning i Viared Väst utanför Borås. Spadtaget togs gemensamt av Asgeir Solheim, vd Fabritius Gruppen, Anders Lorentzson, vd Hemtex, Anders Fjeld vd KID, Kommunalråd Anette Carlson (M) Borås Stad, Kommunalråd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad samt Benn Karlberg, vd Logistic Contractor. — För oss på Hemtex går en dröm i uppfyllelse! Logistikcenter och kontor i samma fastighet...

Logistic Contractor introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Logistic Contractor har varit en del av Wästbygg Gruppen sedan 2004 och sedan dess har ytterligare koncernbolag som verkar under olika varumärken, tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter...

Karin Brand utses till affärsutvecklare för Logistic Contractors Norrlandssatsning

Under hösten rekryterades Karin Brand till Logistic Contractor som projektchef i samband med att arbetet med att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige inleddes. Karin Brand har nu fått nya arbetsuppgifter och tillträdde en tjänst som affärsutvecklare den 1 januari med försäljningsansvar för norra Sverige. – Efter att vi arbetat tillsammans en tid nu har jag kunnat konstatera att Karin har de egenskaper som krävs för att lyckas i...